TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 

VÀ HƯỚNG NGHIỆP CAM RANH

 HÌNH ẢNH VỀ TRƯỜNG
 
  Dành cho giáo viên
LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIÁO VIÊN TỔ VĂN HÓA , NĂM HỌC 2016- 2017 ( TỪ 26 THÁNG 12)

1) GVBM sắp xếp thời gian, công viêc để hoàn thành sớm nhất điểm số lớp mình dạy, lên SMAS trước. Chậm nhất là 04.01.2017. Việc vào điểm trong Sổ gọi tên ghi điểm của lớp làm sau (Sẽ có thông báo) Sở đang xem xét cho sử dụng sổ điểm điện tử trong năm học này. 

2) Sáng ngày 05/01, tiết 4 sẽ họp xét hạnh kiểm học sinh học kỳ I. Mời tất cả các GVCN, GVBM các lớp tham dự.

3) Sau họp xét, GVCN xếp loại hạnh kiểm, nhận xét học sinh tại SMAS (bắt buộc). Hạn cuối 06/01/2017

4) Đúng hạn, GVBM,GVCN phải hoàn tất công việc của mình để các bộ phận liên quan xuất thống kê, báo cáo sơ kết HKI với Sở.

Rất mong thầy cô quan tâm, làm việc tự giác, hiệu quả, hạn chế thấp nhất sai sót.

5) Vì chưa làm kịp trong sáng 27.12 nên TKB tuần 1 học kỳ 2 sẽ đăng tải trên Web của đơn vị và dán ở bảng lưới gần cầu thang cho học sớm nhất là thứ bảy 31.12, chậm nhất là sáng chủ nhật 01.01.2017. GVCN thông báo để các em thông cảm, theo dõi, thực hiện.

Trân trọng.

 


   TÌM KIẾM THÔNG TIN

 TIN VẮN
   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG