THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 6 - HKI, NH 2021-2022 (ÁP DỤNG TỪ 25/10/2021) - KHỐI 10, 11 HỌC ONLINE ; KHỐI 12 HỌC TRỰC TIẾP

+ FILE PDF :TKB HK 1,2021-2022-TUAN 6.pdf

+ HÌNH ẢNH :