Ban Giám hiệu

 • Nguyễn Thanh Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám Đôc, Phó Bí thư Chi Bộ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0918915313
  • Email:
   nthoa.gdtxcranh@gmail.com