BCH Công Đoàn

 • Nguyễn Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công Đoàn
  • Điện thoại:
   0983579076
  • Email:
   nthien.gdtxcranh@khanhhoa.edu.vn