Đoàn Thanh niên

 • Nguyễn Thị Hoàng Vy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn
  • Điện thoại:
   0356908273
  • Email:
   nthvy.gdtxclam@khanhhoa.edu.vn
 • Dương Thị Trúc Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí Thư Đoàn
  • Điện thoại:
   0387888910
  • Email:
   dttloan.gdtxclam@khanhhoa.edu.vn