Tổ Chuyên môn Văn Hóa

 • Trần Sỹ Nghĩ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng, UV Chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0983843260
  • Email:
   tsnghi.gdtxcranh@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thế Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi Bộ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0986640678
  • Email:
   nttoan.gdtxcranh@khanhhoa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nôi dung

 • Nguyễn Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Dạy Môn Ngữ Văn
  • Điện thoại:
   0906472937
  • Email:
   baothynguyenmai@gmail.com
 • Nguyễn Mạnh Thọ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó, Thư Ký HĐSP
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0986640797
  • Email:
   nmtho.gdtxcranh@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hoàng Vy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn
  • Điện thoại:
   0356908273
  • Email:
   nthvy.gdtxclam@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công Đoàn
  • Điện thoại:
   0983579076
  • Email:
   nthien.gdtxcranh@khanhhoa.edu.vn
 • Dương Thị Trúc Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí Thư Đoàn
  • Điện thoại:
   0387888910
  • Email:
   dttloan.gdtxclam@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Thị Minh Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Dạy Môn Hóa Học
  • Điện thoại:
   0986782528
  • Email:
   huongmoden@gmail.com