Tổ Văn Phòng

 • Lê Thị Thanh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thiết bị + Thư Viện
  • Điện thoại:
   0335802357
 • Dương Thị Kim Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn Thư
  • Điện thoại:
   0976494598
  • Email:
   dtkoanh.gdtxcranh@khanhhoa.edu.vn
 • Mai Trọng Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo Vệ
  • Điện thoại:
   0914166294
 • Dương Thị Huỳnh Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Điện thoại:
   0988603537
  • Email:
   dththu.gdtxcranh@khanhhoa.edu.vn