Vụ Giáo dục Đại học vừa gửi hướng dẫn điều chỉnh nguyên vong 2021

file video :   

  file pdf :  HDTĐ_Nguyện vọng trực tuyến. 2021.pdf1.